Misi LKPP Property

·         Membangun dengan mantap, berkualiti dan selaras dengan masa hadapan

·         Pengukuhan modal insan bagi anggota syarikat

·         Pulangan yang berterusan untuk mengukuhkan dan menstabilkan syarikat serta membuka ruang

       dengan perancangan yang lebih efisyen.

·         Menyediakan produk dan perkhidmatan yang berkualiti.

 

 

Visi LKPP Property

·         Membangun sebagai pemaju utama dalam industri pembangunan hartanah

·         Membangun dan menjadi penyumbang utama ke arah kecemerlangan LKPP Negeri Pahang

 

 

Matlamat Syarikat

 

Syarikat berusaha untuk menterjemahkan dua matlamat utama syarikat iaitu:

 

·         Membentuk asas ASAS yang kukuh untuk menjamin pulangan pendapatan yang berterusan

       dalam setiap projek yang akan dilaksanakan oleh syarikat

·         Memberi tumpuan dalam perniagaan yang ada dan mempelbagaikan konsep pembangunan

       hartanah yang mengintergrasikan pertanian dan pembangunan seperti sedia ada.